MŠ Čelakovského Havířov „U Kamarádů” Vás vítá

„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se stali také dětmi.”

Naše mateřská škola byla založena v roce 1967 jako společné zařízení jeslí a mateřské školy. Po zrušení jeslí v roce 1992 se nám naskytla příležitost ke zřízení logopedické třídy, speciální třídy pro děti s vadami řeči.

Představujeme první stupeň výchovného a vzdělávacího působení, v němž se princip individualizace v podmínkách skupiny může uplatnit v plné šíři.

Od 1. 7. 2002 jsme příspěvkovou organizací statutárního města Havířov. Právní subjektivita nám zajistila větší možnost samostatnosti a rozhodování, ale také větší zodpovědnost.

photo photo photo photo

Co je naším hlavním cílem?

  • Vzbuzovat u dětí zájem o vše nové a nepoznané a mít možnost to prozkoumat a poznat.
  • Vychovat samostatně uvažující bytost, která umí říct svůj názor.
  • Spoluvytvářet pozitivní klima a pohodu ve své třídě, umět se dohodnout s vrstevníky.
  • Najít si co nejlepší vztah k rodinám dětí a spolupracovat s nimi v oblasti výchovy a vzdělávání.
  • Vytvořit pozitivní vztah k práci prostřednictvím námětových her a dalších činností v MŠ.
  • Podněcovat v dětech kladný vztah k okolí a prostředí ve kterém žijí.
  • Rozvíjet citovou a sociální oblast dětí.
  • Vytvořit u dětí základy k celoživotnímu vzdělávání, učení, schopnosti naslouchat a komunikovat nejen se svými vrstevníky.
Myšky Koťata Berušky