Klub přátel školy

KPŠ je občanským sdružením (spolek) zaregistrovaným u MVČR. Je to dobrovolná organizace složená ze zákonných zástupců dětí. Má svůj výkonný výbor ve složení:

předseda: p. Matulová
místopředseda: p. Mgr. Zobačová
pokladník: p. Kainová
jednatel: p. Kuliková
členové: p. Hýlová, p. Přichystalová, p. Koláčková, p. Lazárová, p. Plaskurová.

Současně zde funguje nezávislý kontrolor (provádí revize hospodaření): p. Hučínová.

Sdružení bylo založeno v naší MŠ 16. 9. 2008 na členské schůzi KPŠ a bude sloužit k příjímání veškerých finančních darů od členů KPŠ i nezávislých sponzorů pro potřeby dětí z MŠ. Další podrobnosti jsou zpracovány ve Stanovách, zásadách a rozpočtu KPŠ (vždy pro aktuální rok). Případné podrobnosti naleznete na Nástěnce.

Kolektiv zaměstnanců MŠ se těší na dobrou spolupráci s KPŠ.

Název subjektu:
Klub přátel školy při mateřské škole Havířov - Podlesí Čelakovského 1240/4
IČ: 22719873 (více)
Číslo účtu: 225915105/0300 (ČSOB)

Myšky Koťata Berušky