Berušky

Berušky

Třída Berušek je smíšená třída určená pro děti ve věku 3 až 7 let a pro děti s odloženou školní docházkou. O děti se ve třídě starají p. řed. Bc. Zuzana Nováková, p. uč. Šárka Šukalová a asistentka pedagoga paní Pavlína Matulová. Kapacita třídy je 28 dětí. Denní režim je sestavován se zřetelem na potřeby a vývoje jednotlivých dětí. Umožňuje začleňovat mimoškolní akce, např. návštěvy divadel, jízdárny, solné jeskyně, plavání, výlety i akce s rodiči. Denně je zařazen pobyt venku.

Ve třídě máme centra aktivit (CA), která si děti vybírají pro volné hry i řízené činnosti. Nově byla otevřena herna pro stolní a manipulační hry. Velmi se nám osvědčily ranní úkoly s rodiči – rodiče se seznamují s činnostmi dětí ve školce, resp. s jejich přípravou na školu.

Centra aktivit

  • domácnost
  • knihy a písmena
  • stolní a manipulační hry
  • dílna
  • ateliér
  • pokusy a objevy
  • dramatika
  • kostky
  • voda a písek
  • hudba

Naší snahou je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat odvahu, co všechno už samo umím, zvládnu, dokážu.

foto foto foto foto foto foto
Myšky Koťata Berušky