Koťata

Koťata

Třída Koťat je smíšená třída určená pro děti ve věku 2 až 7 let a pro děti s odloženou školní docházkou. S dětmi zde pracují p. uč. Uršula Kuliková a p. uč. Zuzana Březovská. Ve třídě o děti pečuje také chůva p. Kateřina Kainová a asistentka pedagoga p. Vlasta Dodulíková. Kapacita třídy je 28 dětí.

Malé děti si teprve zvykají na prostředí mateřské školy, na to, že paní učitelka tu není jen pro ně a že se o její pozornost musí dělit s ostatními dětmi. Zvykají si, že se musí samy najíst a uklidit po sobě ze stolečku, postupně zvládnout ukládání oblečení a obuvi na svou značku, uklízet hračky, dělit se o ně. Občas se spolu s ostatními dětmi zapojí do společné hry, tanečku či cvičení. Tento adaptační proces probíhá u některých dětí delší, u některých kratší dobu.

Třída je rozdělena do center aktivit, což jsou částečně uzavřené menší prostory pro tematickou tvorbu dětí. Denně cvičíme, zpíváme, kreslíme, chodíme ven, tvoříme, objevujeme, ve třídě také chováme osmáky degu. Někdy zkoušíme „vařit“, učíme se pracovat s počítačem, malujeme, zatloukáme, skládáme a kamarádíme.

Centra aktivit

  • domácnost
  • ateliér
  • dílna
  • knihy a písmena
  • dramatika
  • pokusy a objevy
  • kostky
  • stolní a manipulační hry
  • voda a písek
  • hudba

Tato centra aktivit (CA) jsou vybavena hračkami a pomůckami, které napomáhají všestrannému rozvoji Vašeho dítěte. Rozvíjejí především tři klíčové životní dovednosti dnešní doby: komunikaci, spolupráci a řešení problémů.

foto foto foto foto foto foto
Myšky Koťata Berušky