Myšky

Myšky

Logopedická třída je speciální třída, která je určena dětem s narušenou komunikační schopností. Kapacita třídy je 16 dětí.

Režim

Logopedická péče probíhá denně pod vedením učitelek Bc. Soni Gabryšové a Mgr. Moniky Wieczorkové. Každé dítě pracuje podle svého individuálního vzdělávacího plánu. V této třídě také nyní o děti pečuje i p. asistentka Ivana Venzerová a paní asistentka Kristýna Pokorná.

Ve třídě pracujeme s novým režimem výchovně-vzdělávacího programu „Začít spolu“:

  • ranní úkol pro rodiče s dětmi
  • volné hry dětí
  • společná setkávání: gymnastika mluvidel, dechová a fonační cvičení, relaxace, masáže mimických svalů, motivace daného tématu týdne, říkadla a písničky s pohybem, určení úkolů pro určitá aktivní centra
  • výběr a plnění úkolů v centrech aktivit
  • pobyt venku
foto foto foto foto foto foto
Myšky Koťata Berušky