Zaměstnanci

V logopedické, speciální, I. třídě Myšek o děti s vadami řeči pečují p. uč. Bc. Soňa Gabryšová a p. uč. Mgr. Monika Wieczorková. Obě učitelky mají speciální pedagogické vzdělání a naprosto profesionálně pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností. Úzce spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Karviná. V této třídě také nyní o děti pečují i p. asistentka Kristýna Pokorná a p. asistentka Ivana Venzerová.

Ve II. třídě Koťat rozvíjí u dětí kladný vztah k přírodě živé i neživé p. uč. Zuzana Březovská a p. uč. Uršula Kuliková, která je zástupkyní, dále také hudebnice, fotografka a chovatelka osmáků degu. Ve třídě pracuje také paní asistentka Vlasta Dodulíková a chůva Kateřina Kainová.

Ve III. třídě Berušek pracují s dětmi p. řed. Bc. Zuzana Nováková, p. uč. Šárka Šukalová a paní asistentka Pavlína Matulová.

O čistotu a úklid se u nás starají p. školnice Lucie Dokoupilová, p. uklízečka Helena Urbáneková.

Vedoucí školní jídelny (ŠJ) a účetní je p. Božena Vlková. Když to ve školce krásně voní, mají to na svědomí p. kuchařka Zuzana Dembowská a p. kuchařka Jana Válková.

Bc. Soňa Gabryšová (učitelka)
Mgr. Monika Wieczorková (učitelka)
Kristýna Pokorná (asistentka)
Ivana Venzerová (asistentka)
Zuzana Březovská (učitelka)
Uršula Kuliková (zástupkyně, učitelka)
Vlasta Dodulíková (asistentka)
Kateřina Kainová (chůva)
Bc. Zuzana Nováková (ředitelka, učitelka)
Šárka Šukalová (učitelka)
Pavlína Matulová (asistentka)
Lucie Dokoupilová (školnice)
Helena Urbáneková (uklízečka)
Božena Vlková (vedoucí ŠJ, účetní)
Zuzana Dembowská (kuchařka)
Jana Válková (kuchařka)
Myšky Koťata Berušky